خط مشی و دیدگاه ها

کارخانجات صنايع كاشي و سراميك الوند، توليد كننده انواع کاشی های  دیوار ، کف و پرسلان  مطابق با استاندارد ملي ايران،ضمن تعهد به رعایت آخرین بازنگری های قوانین و مقررات زیست محیطی ، قوانین و مقررات ایمنی وبهداشت حرفه ای و استانداردهای اعلام شده و مرتبط با محیط کار، افزایش رضایت مشتریان شرکت را یک اصل  قلمداد کرده وبه منظوردست یابی به این مهم ، سیستم مدیریت یکپارچهIMS  (سیستم مدیریت کیفیت براساس  استاندارد ISO 9001:2008 ، مدیریت زیست محیطی ISO 14001:2004   و مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای OHSAS 18001:2007)را در سازمان طرح ریزی و پیاده سازی نموده است و در همین راستا مقاصد سازمانی  خود رابه شرح ذیل و به صورت صریح و روشن بیان نموده تا کلیه مدیران و پرسنل شرکت ضمن آگاهی نسبت به اجرای مفاد آن تعهد نمایند :
1.        بهبود مستمر كيفيت محصولات توليدي با استفاده ازآخرين فن‌آوريهاي صنعت كاشي .
2.        افزایش رضايت مشتريان و حضور موفق در بازارهاي داخلي و خارجي و توسعه آن.
3.        افزایش بهره وری از طریق مصرف بهینه منابع و بهبود مستمر اثر بخشی فرآیندهای سیستم مدیریت یکپارچه .
4.        افزايش سطح مهارت و دانش همكاران و توسعه مشاركت آنان .
5.        توسعه زیر ساختها و پایانه های مدیریتی .
6.        برنامه ریزی وتلاش مداوم در راستای پیشگیری ازآلودگی محیط زیست،بهینه سازی در مواد  اولیه و منابع انرژی وساماندهی ضایعات درحیطه فعالیتهای سازمان .
7.        برنامه ریزی وتلاش مداوم در راستای پیشگیری ازوقوع حوادث کاروبیماری های شغلی در کارکنان ، کاهش صدمات و ضایعات انسانی و کاهش اثرات عوامل زیان آور محیط کار.
در نهايت ، ضمن تعيين يكي از مديران به عنوان نماينده مديريت از كليه همكاران انتظار دارد با حداكثر توان علمي و فني خود نسبت به حفظ و ارتقاء سيستم مديريت یکپارچه ، كيفيت محصولات، بهبود فرآيندها و رضايت مشتريان اهتمام ورزند.
همچنين در مقاطع زماني تعيين شده در اين سيستم، نتايج عملكرد فرآيندها  را در جهت تحقق اقداماتي كه براي نيل به مقاصد ذكر شده تدوين مي‌گردد، مورد بازنگري قرارخواهم داد.