سوالات متداول

 • 1- برای نصب محصول توسط چسب کاشی،چه نوع چسبی توصیه میگردد؟

  از برندهای معتبر ودارای نشان استاندارد ایران یا اروپا ،وبا پایه غیر روغنی  استفاده گردد(ترجیحا" چسب خارجی به دلیل رعایت ضریب کششی وانبساط رطوبتی)
 • 2- برای پیشگیری از ترک های مویی در محصولات دیوار که منشاء آن مصالح وتنش های ساختمانی می باشد توصیه چیست؟

  در زیر کار محصول که محل عبور لوله وستون فلزی یا بتنی می باشد حتما" از رابیز واز سیمان تیپ دو استفاده گردد.
 • 3- برای چسبندگی وبالارفت کیفیت نصب محصولات دیوار برروی بلوک های سبک (متخلخل واتوکلاو شده)چه پیشنهاد میگردد؟

  قبل از نصب محصول حتما" بلوک ها توسط آب مرطوب وهمچنین کاشی ها برای دودقیقه در آب بصورت نیمه زنجاب گردد.
 • 4- بهترین روش اجرایی نصب محصولات کف چیست؟

  زیر سازی محصول ونصب محصول توسط دوغاب سیمان سفید وپودر سنگ می باشد.
 • 5- برای پاک کردن اثر فلز ویا چربی ولکه رنگ بر روی لعاب محصول باید از چه محلولی استفاده گردد؟

  از جرم گیر ،سفید کنندها ویا از تینر فوری 10000باید استفاده کرد.
 • 6- چه محصول برای مکان های ترافیکی توصیه میگردد؟

  عمدتا" محصولات تکنیکال ومحصول پرسلانی لعاب دار با کلاس سایش حداقل 3
 • 7- منظور از مقاومت شیمیایی مندرج برروی کارتن محصول چیست؟

  شامل مقاومت در برابر لکه گذاری کاشی های لعاب دار ،کاشی های بدون لعاب ومقاومت در برابر اسیدها وبازهای غلیظ ،مقاومت در برابر شویندهای خانگی ونمک های استخر شنا ، کلاس مقاوت شیمیایی با کلاس Aو مقاومت دربرابر لکه با کلاس 4 برروی کارتن درج گردیده است.
 • 8- تستهای استاندارد 25 ایران در صنعت کاشی وسرامیک چیست؟

   1-جذب آب 2-نیرو شکست3-مدول کسیختگی 3-مقاومت سایش عمقی (در محصولاتپرسلانی بدون لعاب)4-مقاومت سایش سطحی5-مقاومت در برابر شوک حرارتی6-انبساط رطوبتی7-مقاومت انبساط حرارتی رطوبتی 8-مقاومت در برابر یخ زدگی (محصول پرسلانی )9-تفاوت رنگی جزیی کاشی ها 10-ضریب اصطکاک (لغزندگی)11-ضریب ابساط حرارتی خطی12-مقاومت شیمیایی13-کیفیت سطح ،تاب ،ابعاد 
 • 9- چرا در محصولات دو پخت دیوار تاب تحدب در نظر گرفته میشود؟

  در فرایند تولید این کاشی اختلاف ضرایب انبساط حرارتی بدنه ولعاب در مرحله سرمایش از فرایند پخت ،موجب ایجاد تنش پسماند ودر نتیجه تاب در محصول نهایی میگرددولذا باتوجه به این مهم که محصولات دیوار رفتار برگشت تاب از تحدب به سمت تخت شدن دارند وهمچنین با در نظر گرفتن ضریب انبساط سیمان  ،تاب تحدب مجاز برای کاشی دیوار تا 8 واحد درنظر گرفته میشود.
 • 10-آیا در محصول درجه یک ، تاب مجاز می باشد ؟

  بله ،تاب محصول مطابق استاندارد 25 ملی ایران دارای بازه می باشد واین بازه در کاشی وسرامیک الوند بشیار سختگیرانه تر می باشد.

فرم ارسال پرسش

* نام:
* پست الکترونیک:
* پرسش:
* کد امنیتی: