بازدید دکتر فکری مدیر عامل شرکت، از کارخانجات الوند در تاریخ 26/4/98

بازدید دکتر فکری مدیر عامل شرکت، از کارخانجات الوند در تاریخ 26/4/98 دکتر فکری ضمن بازدید از سایت های تولید شرکت، با حضور صمیمی در جمع کارگران از نزدیک، وضعیت کار واحوال پرسنل را جویا شدند.
ایشان با حضور در سلف سرویس کارخانه الوند 1 و صرف نهار با کارگران محترم الوند، ضمن ابراز خرسندی از حضور در این جمع، بر اهمیت منابع انسانی و لزوم توجه و رسیدگی هر چه بیشتر به این سرمایه های معنوی تاکید نمودند.
همچنین تمرکز بر فرایند نگهداری و تعمیرات ماشین آلات به عنوان سرمایه های مادی شرکت و پیشگیری از ایجاد هزینه های مترتب به خرابی های اتفاقی، از مسائل مطرح شده در این بازدید بود.
دکتر فکری با تاکید بر افزایش دقت در پروسه های تولید و ارتقاء کیفیت، با بازنگری در برنامه های کنترل و تواتر تجهیزات اندازه گیری، خواهان بازگشت به اصول در مولفه های کیفی و در یک کلام ارتقاء بهره وری و افزایش راندمان کمی و کیفی تولید با مشارکت همه جانبه کارگران عزیز و مدیران محترم شدند.
  • تاریخ: 5 مرداد 1398