برگزاری دیدار بهارانه شرکت کاشی الوند با حضور نمایندگان درتاریخ 22 فروردین 1397

برگزاری دیدار بهارانه شرکت کاشی الوند با حضور نمایندگان درتاریخ 22 فروردین 1397 اولین گردهمایی شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند با عنوان دیدار بهارانه  با حضور نمایندگان و برندها در تاریخ 22 فروردین 1397  برگزار گردید.
  • تاریخ: 26 فروردین 1397