برگزاری همایش هم اندیشی تنظیم بازار برندها و الوند

برگزاری همایش هم اندیشی تنظیم بازار برندها و الوند شرکت کاشی و سرامیک الوند همایش" هم اندیشی تنظیم بازار برندها والوند " را در تاریخ 96/7/26 در مجموعه تلاش برگزار نمود.
  • تاریخ: 2 آبان 1396