برگزاری همایش هم اندیشی راهکارهای توسعه و تقویت بازاربرند الوند

برگزاری همایش هم اندیشی راهکارهای توسعه و تقویت بازاربرند الوند شرکت کاشی و سرامیک الوند همایشی تحت عنوان " هم اندیشی راهکارهای توسعه و تقویت بازار برند الوند در تاریخ 96/6/22 در مجموعه تلاش برگزار نمود.
  • تاریخ: 2 آبان 1396