تابلوهای شهری حاوی پیامهای اجتماعی درچند نقطه کشور- گیلان

تابلوهای شهری حاوی پیامهای اجتماعی درچند نقطه کشور- گیلان در راستای تقویت برند عمومی الوند تصاویر تابلوهای شهری حاوی پیامهای اجتماعی در راستای حفاظت از منابع زیستی علی الخصوص آب در چند نقطه کشور برپا شده است.
  • تاریخ: 15 فروردین 1397