تقدير از هيات داوران آكادمي طراحان الوند

تقدير از هيات داوران آكادمي طراحان الوند مراسم تقدير و تشكر  از داوران فراخوان نقش الوند با حضور سركار خانم دكتر كهوند، آقای دكتر كامرانی مهندس مومني مدير عامل الوند اقای مهندس ايروانی رييس هيات مديره و تني چند از مديران شركت برگزار شد.

  • تاریخ: 4 تیر 1398