توسعه فضای سبزمجتمع صنعتی شماره یک، کاشی الوند

توسعه فضای سبزمجتمع صنعتی شماره یک، کاشی الوند
شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند با رویکرد حفظ محیط زیست پایدار و در راستای برنامه ریزی و تلاش مداوم جهت پیشگیری از آلودگی محیط زیست اقدام به توسعه فضای سبز خود در مجتمع صنعتی شماره یک در اردیبهشت ماه سال جاری نموده است.
این اقدام که شامل درختکاری و گلکاری در فضایی حدود یکصد متر مربع می باشد، توسط واحد خدمات اداری و در محل ورودی ساختمان اداری مجتمع نامبرده صورت پذیرفته است.