حضور شرکت کاشی الوند در بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی تهران

حضور شرکت کاشی الوند در بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی تهران حضور پربار شرکت کاشی و سرامیک الوند در بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی تهران ( 19 لغایت 22 تیرماه 1397)  با ارائه آخرین طرحها و دکورهای روز دنیا ..
از کلیه دست اندرکاران صنعت سرامیک و ساختمان دعوت بعمل آورده می شود تا با بازدید و حضور گرم خویش بر غنای حرکت شرکت کاشی و سرامیک الوند در معرفی محصولات نوین در سال جدید بیفزایند.
  • تاریخ: 6 تیر 1397