فراخوان طراحی کاشی و سرامیک

فراخوان طراحی کاشی و سرامیک در تمامی دنیا بازنمود باورها و ریشه های عمیق فرهنگی، در قاب نماد و نشانه تجلی می یابد تا هم حس غرور و افتخار را برانگیزد و هم تداعی گر بخشی از فرهنگ دیداری جامعه ای با تاریخی کهن باشد.
کاشی الوند با تکیه بر بیش از 30 سال سابقه و تجربه افتخارآمیز در حوزه تولید، فروش و صادرات کاشی و سرامیک در نظر دارد جهت احیای این هنر-صنعت ایرانی و همگام سازی آن با استانداردهای روز دنیا و ذائقه و سلیقه بین المللی، از هنرمندان جوان و توانای این مرزو بوم دعوت نماید تا در این فراخوان طراحی کاشی و سرامیک شرکت نمایند.
توضیحات در فایل  PDF  زیر
فایل فراخوان طراحی کاشی و سرامیک
لینک فراخوان در پایگاه اینترنتی دانشگاه هنر تهران