تمدید مهلت فراخوان طراحی کاشی و سرامیک

تمدید مهلت فراخوان طراحی کاشی و سرامیک نظر به درخواست داوطلبان شرکت در فراخوان طراحی کاشی نقش الوند مبنی بر تمدید مهلت ارسال آثار (به دلیل تقارن فراخوان با تعطیلات نوروز 98) این بازه به مدت یک ماه تا بیستم اردیبهشت سال جاری تمدید گردید. همچنین به منظور تسهیل در ارسال آثار، علاقمندان می توانند از آدرس ایمیل pr@alvandtileco.com  نیز استفاده نمایند.


در تمامی دنیا بازنمود باورها و ریشه های عمیق فرهنگی، در قاب نماد و نشانه تجلی می یابد تا هم حس غرور و افتخار را برانگیزد و هم تداعی گر بخشی از فرهنگ دیداری جامعه ای با تاریخی کهن باشد.
کاشی الوند با تکیه بر بیش از 30 سال سابقه و تجربه افتخارآمیز در حوزه تولید، فروش و صادرات کاشی و سرامیک در نظر دارد جهت احیای این هنر-صنعت ایرانی و همگام سازی آن با استانداردهای روز دنیا و ذائقه و سلیقه بین المللی، از هنرمندان جوان و توانای این مرزو بوم دعوت نماید تا در این فراخوان طراحی کاشی و سرامیک شرکت نمایند.

تلفن دبیرخانه:
02122057811 داخلی 4262 و 4265
توضیحات بیشتر در فایل  PDF  زیر
فایل فراخوان طراحی کاشی و سرامیک
لینک فراخوان در پایگاه اینترنتی دانشگاه هنر تهران